Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Terénna sociálna práca

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä MRK s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu TSP.

Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov na území Prešovského samosprávneho  kraja v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Terénny sociálny pracovník – Mgr. Michaela Antolová

Terénny pracovník – Bc. Mária Fiľakovská

Kontakt