Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy

Názov a číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Dodatok  č.4-   č.7/2021 NATUR-PACK, a. s., Bajkalská 25,821 01 Bratislava 03-03-2021 15:54 Dokument
Zmluva č. 6/2021 KB PROTECT ,s.r.o., Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce 03-03-2021 8:12 Dokument
Zmluva č. 5/2021 Euro in 99, Prakovce 295, 055 62 25-02-2021 10:28 Dokument
Zmluva č. 4/2021 Poliklinika Giraltovce ILB,s.r.o., Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce 05-02-2021 9:46 Dokument
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov  č. 3/2021 CMT Group s.r.o., Panenská 13 811 03 Bratislava 03-02-2021 11:28 Dokument
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2021 Poliklinika Giraltovce ILB,s.r.o., Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce 22-01-2021 14:22 Dokument
Dodatok č. 1/2021 Fúra, s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce 13-01-2021 11:01 Dokument
Zmluva č. 48/2020 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 13-01-2021 9:57 Dokument
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.49/2020 SR zastúpená MV SR ,Pribinova 2,812 72 Bratislava 28-12-2020 10:57 Dokument
Dohoda č. 20/37/012/401 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov , Slovenská 87, 080 28 Prešov 19-11-2020 11:38 Dokument
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2406985630 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 19-11-2020 9:06 Dokument
Zmluva č. 45/2020 Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19, 080 06 Ľubotice 18-11-2020 13:40 Dokument
Zmluva č. 44/2020 Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19, 080 06 Ľubotice 18-11-2020 13:39 Dokument
Dodatok č. 1 Ministerstvo vnútra SR 02-11-2020 13:37 Dokument
Zmluva o spolupráci  č. 42/2020 MV SR/ÚSVRK, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 28-10-2020 10:27 Dokument
Návrh poistnej zmluvy Komunálna poisťovňa, a.s. 26-10-2020 13:51 Dokument
Dohoda č. 20/37/010/146 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov 26-10-2020 11:24 Dokument
Dodatok č.001 Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove, Kapušany 568 18-09-2020 10:49 Dokument
Zmluva č. 38/2020 Komunálna poisťovňa 03-09-2020 8:39 Dokument
Dohoda č. 20/37/012/291 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov , Slovenská 87, 080 28 Prešov 31-08-2020 9:36 Dokument
Zmluva č. 36/2020 Komunálna poisťovňa 31-08-2020 9:05 Dokument
Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č. 35 PEhEAS, a.s. Ľubotice 21-08-2020 13:22 Dokument
Zmluva č. 34/2020 Ministerstvo vnútra SR PRIM 19-08-2020 8:12 Dokument
Zmluva na dodanie tovaru č. 33/2020 Nobyt s.r.o., Sabinovská 32 A, Prešov 13-08-2020 10:12 Dokument
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - č.32/2020 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 11-08-2020 8:44 Dokument
Zmluva č. 31/2020 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 11-08-2020 8:41 Dokument
Zmluva na dodanie tovaru č. 30/2020 Multi-club s.r.o., Kováčska 7, Prešov 03-08-2020 12:22 Dokument
Zmluva o dielo č. 29/2020 VodoKap-SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov 29-07-2020 7:54 Dokument
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu č.28/2020 innogy Slovensko,s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13,811 02 Bratislava 27-07-2020 11:05 Dokument
Dohoda  č. 20/37/010/35 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov , Slovenská 87, 080 28 Prešov 13-07-2020 10:44 Dokument
Dohoda č. 20/37/012/162 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov 03-07-2020 13:10 Dokument
Zmluva o dielo č. 25/2020 EKOSTAV a.s. Košice 25-06-2020 9:15 Dokument
Zmluva o dielo č. 23/2020 Mgr. Peter Drajna-EUROin 99, Prakovce 295 17-06-2020 12:57 Dokument
Zmluva o dielo č. 24/2020 GMT projekt, spol. s.r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 17-06-2020 8:45 Dokument
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu č.22/2020 Fúra,s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce 08-06-2020 10:35 Dokument
Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky  č. 21/2020 Mgr. František Eliáš, Lužany pri Topli 67, 087 01 22-05-2020 8:55 Dokument
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2406985630   č. 20/2020 Generali poisťovňa, a.s. 22-05-2020 8:48 Dokument
Dohoda o udržiavaní cintorína č.19/2020 Židovská náboženská obec v Prešove 19-05-2020 12:50 Dokument
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č.18/2020 VSE,a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 19-05-2020 12:25 Dokument
Zmluva o dielo č.17/2020 KORATEX,a.s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava 21-04-2020 12:19 Dokument
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby č.16/2020 Stredisko evanjelickej diakonie Chmeľov 27-03-2020 11:23 Dokument
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby č.15/2020 ANGELO, n.o. Giraltovce 27-03-2020 11:22 Dokument
Zmluva 520 025  č.14/2020 DPO SR, Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 13-03-2020 11:20 Dokument
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.13/2020 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 11-03-2020 11:19 Dokument
Dodatok k zmluve č.1/2020 - č.12/2020 Fúra,s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce,044 42 02-03-2020 11:17 Dokument
Zmluva o dielo č.11/2020 - ponukový rozpočet Ing. Dušan Majerník -MAGSTAV, Čelovce 15, 08214 28-02-2020 9:16 Dokument
Zmluva o dielo č.11/2020 Ing. Dušan Majerník -MAGSTAV, Čelovce 15, 08214 28-02-2020 9:15 Dokument
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb č.10/2020 JUKO, s.r.o., Slovenská 65, 080 01 Prešov 27-02-2020 11:13 Dokument
Mandátna zmluva č.9/2020 ROGEN,s.r.o., LIdická 1633/59, 058 01 Poprad 27-02-2020 11:12 Dokument
Zmluva o dielo č.8/2020 GMT projekt,spol.s.r.o.,Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 27-02-2020 11:10 Dokument
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom č.7/2020 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 24-02-2020 11:08 Dokument
Zmluva o dielo č.6/2020 - súhrný list stavby EKOSTAV, Moldavská cesta 10, 040 11 Košice 24-02-2020 11:07 Dokument
Zmluva o dielo č.6/2020 EKOSTAV, Moldavská cesta 10, 040 11 Košice 24-02-2020 11:05 Dokument
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č.5/2020 Obec Petrovany, Petrovany 317 ,082 53 18-02-2020 9:16 Dokument
Mandátna zmluva W-ecopower,s.r.o, Tkáčska 3, 080 01 Prešov 18-02-2020 8:19 Dokument
Kúpna zmluva č.3/2020 JS Agrotechnika-Slavko Jurko, Medzany 156 31-01-2020 12:41 Dokument
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.2/2020 M.A. Company,s.r.o. Kurov 85,086 04 Kružlov 31-01-2020 9:43 Dokument
Kúpna zmluva č.1/2020 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 ,817 62 Bratislava 16-01-2020 12:45 Dokument
Zmluva o poskytnutí dotácie 33/2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava 09-01-2020 10:20 Dokument
Archív