Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Miestne občianske poriadkové služby

Cieľ projektu:

312050021 – 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov.

Prioritná os:

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú rómovia

Členovia : 

Milan Horváth

Kroka Peter 

František Horvát

Patrik Horvát

Kontakt