Prevod majetku

Predaj nehnuteľného majetku obce

Vyvesené od: 
09.10.2013
do: 
25.10.2013