Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Privítanie Mikuláša-pozvánka

Vyvesené od: 
28.11.2019
do: 
06.12.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od: 
29.10.2019
do: 
19.11.2019

PD Kapušany -oznam

Vyvesené od: 
06.09.2019
do: 
30.11.2019

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Vianočný pozdrav

Vyvesené od: 
19.12.2018
do: 
31.12.2018

Žiadosť o súčinnosť

Vyvesené od: 
21.11.2018
do: 
10.12.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí- výsledky

Vyvesené od: 
12.11.2018
do: 
30.11.2018

Oznam-voľby do orgánov samosprávy obcí r.2018

Vyvesené od: 
28.08.2018
do: 
18.09.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov+ počet obyvateľov

Vyvesené od: 
14.08.2018
do: 
10.11.2018

Stránky