Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.2.2020

Vyvesené od: 
04.03.2020
do: 
14.03.2020

Oznámenie o uložení zásielky na pošte- Marek Gurovič

Vyvesené od: 
24.02.2020
do: 
10.03.2020

Oznámenie o uložení zásielky na pošte-Tomáš Kmec

Vyvesené od: 
21.02.2020
do: 
09.03.2020

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
11.02.2020
do: 
26.02.2020

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
05.02.2020
do: 
20.02.2020

Oznámenie -odchyt psov

Vyvesené od: 
05.02.2020
do: 
08.02.2020

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky- Miroslav Gurovič

Vyvesené od: 
30.01.2020
do: 
15.02.2020

Plán udržateľnej mobility PSK

Vyvesené od: 
28.01.2020
do: 
19.02.2020

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Vyvesené od: 
27.01.2020
do: 
29.02.2020

Výzva na vykonanie výrubu -okliesnenia stromov a iných porastov

Vyvesené od: 
17.01.2020
do: 
31.03.2020

Stránky