Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie -MUDr. Petrík

Vyvesené od: 
23.08.2019
do: 
06.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené od: 
13.08.2019
do: 
04.09.2019

Oznam

Vyvesené od: 
09.08.2019
do: 
09.08.2019

Oznam

Vyvesené od: 
09.08.2019
do: 
09.08.2019

BURZA nepotrebných vecí

Vyvesené od: 
07.06.2019
do: 
29.06.2019

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Vyvesené od: 
29.05.2019
do: 
25.05.2019

Oznámenie -očkovanie a čipovanie psov

Vyvesené od: 
03.05.2019
do: 
09.05.2019

Nový autobusový spoj

Vyvesené od: 
30.04.2019
do: 
30.06.2019

Veľkonočný pozdrav

Vyvesené od: 
17.04.2019
do: 
25.04.2019

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Vyvesené od: 
15.04.2019
do: 
25.04.2019

Stránky