Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Vyvesené od: 
20.07.2016
do: 
01.08.2016

Výzva

Vyvesené od: 
15.07.2016
do: 
30.09.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené od: 
01.07.2016
do: 
27.07.2016

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda

Vyvesené od: 
30.06.2016
do: 
08.07.2016

Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s KO ........

Vyvesené od: 
02.06.2016
do: 
17.06.2016

PRO Chmeľov - rozhodnutie

Vyvesené od: 
31.05.2016
do: 
06.06.2016

Deň detí -pozvánka

Vyvesené od: 
27.05.2016
do: 
18.06.2016

DHZ-Pozvánka

Vyvesené od: 
24.05.2016
do: 
29.05.2016

DEŇ MATIEK 8.mája 2016

Vyvesené od: 
05.05.2016
do: 
08.05.2016

PLYNOMA -oznámenie o servisnej prehliadke

Vyvesené od: 
05.05.2016
do: 
30.06.2016

Stránky