Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Výrub stromov a krovitých porastov na vodnom toku Hrabinky - stanovisko

Vyvesené od: 
22.02.2016
do: 
27.02.2016

Oznámenie-ZŠ , Prostejovská 38, Prešov

Vyvesené od: 
16.02.2016
do: 
23.02.2016

Cenník za dovoz úžitkovej vody

Vyvesené od: 
15.02.2016
do: 
22.02.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020

Vyvesené od: 
15.02.2016
do: 
08.03.2016

SPP- distribúcia ,a.s. má nové online formuláre

Vyvesené od: 
09.02.2016
do: 
31.12.2016

Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Chmeľovec na r. 2015-2025

Vyvesené od: 
02.02.2016
do: 
16.02.2016

Používanie medvedieho cesnaku v školskom stravovaní

Vyvesené od: 
29.01.2016
do: 
07.02.2016

Oznámenie o strategickom dokumente "PHSR obce Lipníky na r. 2016-2023"

Vyvesené od: 
29.01.2016
do: 
15.02.2016

Pozvánka OcZ

Vyvesené od: 
26.01.2016
do: 
29.01.2016

Oznámenie o začatí správneho konania....

Vyvesené od: 
18.01.2016
do: 
23.01.2016

Stránky