Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Chmeľovec na r. 2015-2025

Vyvesené od: 
02.02.2016
do: 
16.02.2016

Používanie medvedieho cesnaku v školskom stravovaní

Vyvesené od: 
29.01.2016
do: 
07.02.2016

Oznámenie o strategickom dokumente "PHSR obce Lipníky na r. 2016-2023"

Vyvesené od: 
29.01.2016
do: 
15.02.2016

Pozvánka OcZ

Vyvesené od: 
26.01.2016
do: 
29.01.2016

Oznámenie o začatí správneho konania....

Vyvesené od: 
18.01.2016
do: 
23.01.2016

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na r. 2014-2020

Vyvesené od: 
13.01.2016
do: 
04.02.2016

Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Chmeľov na roky 2015-2022 "- oznámenie

Vyvesené od: 
07.01.2016
do: 
21.01.2016

Rady hasičov k prežitiu bezpečných Vianoc

Vyvesené od: 
21.12.2015
do: 
06.01.2016

Povianočné harašenie - pozvánka

Vyvesené od: 
18.12.2015
do: 
28.12.2015

Vianočný pozdrav

Vyvesené od: 
16.12.2015
do: 
31.12.2015

Stránky