Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Návrh VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vyvesené od: 
11.12.2015
do: 
28.12.2015

Návrh VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov

Vyvesené od: 
11.12.2015
do: 
28.12.2015

Oznam- voľby do NR SR

Vyvesené od: 
10.12.2015
do: 
25.01.2016

Program rozvoja obce Chmeľov na r. 2015-2022

Vyvesené od: 
09.12.2015
do: 
28.12.2015

Výzva na predloženie ponuky č. 572-2015

Vyvesené od: 
08.12.2015
do: 
15.12.2015

Výzva na predloženie ponuky-571-2015

Vyvesené od: 
07.12.2015
do: 
15.12.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na r.2016, I.polrok

Vyvesené od: 
07.12.2015
do: 
22.12.2015

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
04.12.2015
do: 
11.12.2015

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
04.12.2015
do: 
11.12.2015

Trojkráľový koncert- pozvánka

Vyvesené od: 
03.12.2015
do: 
06.01.2016

Stránky