Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Návrh- Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013

Vyvesené od: 
01.12.2015
do: 
15.12.2015

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
30.11.2015
do: 
04.12.2015

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
30.11.2015
do: 
04.12.2015

Voľby do NR SR-Informácie pre voliča

Vyvesené od: 
16.11.2015
do: 
31.12.2015

Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku

Vyvesené od: 
06.11.2015
do: 
22.11.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené od: 
02.11.2015
do: 
18.11.2015

Oznámenie- zubný lekár

Vyvesené od: 
29.10.2015
do: 
30.11.2015

Vykurovacia sezóna sa začína

Vyvesené od: 
19.10.2015
do: 
10.11.2015

Pozvánka pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Vyvesené od: 
16.10.2015
do: 
23.10.2015

Pozvánka na prevzatie hasičského auta

Vyvesené od: 
01.10.2015
do: 
04.10.2015

Stránky