Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vyvesené od: 
25.09.2015
do: 
30.09.2015

Ponuka pre žiakov z Chmeľova a okolia na umelecké vzdelávanie...

Vyvesené od: 
03.09.2015
do: 
30.09.2015

Prihláška -odbor výtvarný

Vyvesené od: 
03.09.2015
do: 
30.09.2015

Prihláška- odbor tanečný

Vyvesené od: 
03.09.2015
do: 
30.09.2015

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené od: 
19.08.2015
do: 
31.08.2015

Pozvánka na vystúpenie skupiny VIDIEK

Vyvesené od: 
19.08.2015
do: 
23.08.2015

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené od: 
11.08.2015
do: 
11.09.2015

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Vyvesené od: 
31.07.2015
do: 
22.08.2015

Užitočné informácie

Vyvesené od: 
21.07.2015
do: 
28.07.2015

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy

Vyvesené od: 
20.07.2015
do: 
04.08.2015

Stránky