Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Medzinárodný deň žien

Vyvesené od: 
07.03.2018
do: 
12.03.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Vyvesené od: 
07.02.2018
do: 
01.03.2018

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Vyvesené od: 
08.01.2018
do: 
29.01.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018

Vianočné prianie

Vyvesené od: 
14.12.2017
do: 
02.01.2018

Zber elektroodpadu 18.12.2017

Vyvesené od: 
13.12.2017
do: 
18.12.2017

Stretnutie s Mikulášom -pozvánka

Vyvesené od: 
05.12.2017
do: 
11.12.2017

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany - záverečné stanovisko

Vyvesené od: 
16.11.2017
do: 
01.12.2017

Stránky