Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Vianočný pozdrav

Vyvesené od: 
19.12.2018
do: 
31.12.2018

Žiadosť o súčinnosť

Vyvesené od: 
21.11.2018
do: 
10.12.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí- výsledky

Vyvesené od: 
12.11.2018
do: 
30.11.2018

Oznam-voľby do orgánov samosprávy obcí r.2018

Vyvesené od: 
28.08.2018
do: 
18.09.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov+ počet obyvateľov

Vyvesené od: 
14.08.2018
do: 
10.11.2018

Prázdninová prechádzka-pozvánka

Vyvesené od: 
18.07.2018
do: 
27.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
11.07.2018
do: 
31.10.2018

Oznámenie

Vyvesené od: 
15.06.2018
do: 
17.06.2018

Zápis detí do MŠ

Vyvesené od: 
15.05.2018
do: 
15.05.2018

Pošta Chmeľov - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Vyvesené od: 
03.05.2018
do: 
15.05.2018

Stránky