Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Víťazka z Chmeľova

Vyvesené od: 
27.03.2018
do: 
27.04.2018

Hodnotenie obcí a miest

Vyvesené od: 
22.03.2018
do: 
31.03.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK

Vyvesené od: 
16.03.2018
do: 
31.03.2018

Pašie-pozvánka

Vyvesené od: 
13.03.2018
do: 
26.03.2018

Ochrana lesov pred požiarmi r. 2018

Vyvesené od: 
12.03.2018
do: 
30.04.2018

Medzinárodný deň žien

Vyvesené od: 
07.03.2018
do: 
12.03.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Vyvesené od: 
07.02.2018
do: 
01.03.2018

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Vyvesené od: 
08.01.2018
do: 
29.01.2018

Stránky