Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Zápis detí do MŠ na šk. r. 2017/2018

Vyvesené od: 
25.04.2017
do: 
05.05.2017

Rýchlostná cesta R4 Svidník-Kapušany-pozvánka na verejné prerokovanie...

Vyvesené od: 
21.04.2017
do: 
11.05.2017

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany - oznámenie

Vyvesené od: 
19.04.2017
do: 
19.05.2017

Veľkonočný pozdrav

Vyvesené od: 
11.04.2017
do: 
19.04.2017

Prerušenie distribúcie elektriny,miestna časť Podhrabina a Chmeľov-TS1

Vyvesené od: 
04.04.2017
do: 
22.04.2017

Pozvánka-zápis detí do 1.roč. ZŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
04.04.2017
do: 
07.04.2017

Našiel sa pes

Vyvesené od: 
23.03.2017
do: 
30.03.2017

Prerušenie distribúcie elektriny-TS4

Vyvesené od: 
13.03.2017
do: 
29.03.2017

Prerušenie distribúcie elektriny-TS3

Vyvesené od: 
13.03.2017
do: 
29.03.2017

Ochrana lesov pred požiarmi r.2017

Vyvesené od: 
03.03.2017
do: 
31.03.2017

Stránky