Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené od: 
19.06.2017
do: 
05.06.2017

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
12.06.2017
do: 
21.06.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vyvesené od: 
07.06.2017
do: 
13.06.2017

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené od: 
07.06.2017
do: 
09.06.2017

DEŃ MATIEK

Vyvesené od: 
11.05.2017
do: 
14.05.2017

Zápis detí do MŠ na šk. r. 2017/2018

Vyvesené od: 
25.04.2017
do: 
05.05.2017

Rýchlostná cesta R4 Svidník-Kapušany-pozvánka na verejné prerokovanie...

Vyvesené od: 
21.04.2017
do: 
11.05.2017

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany - oznámenie

Vyvesené od: 
19.04.2017
do: 
19.05.2017

Veľkonočný pozdrav

Vyvesené od: 
11.04.2017
do: 
19.04.2017

Prerušenie distribúcie elektriny,miestna časť Podhrabina a Chmeľov-TS1

Vyvesené od: 
04.04.2017
do: 
22.04.2017

Stránky