Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

MDŽ -pozvánka

Vyvesené od: 
03.03.2017
do: 
11.03.2017

Upozornernie pre chovateľov psov

Vyvesené od: 
23.02.2017
do: 
07.03.2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Vyvesené od: 
14.02.2017
do: 
19.02.2017

Vtáčia chrípka- informatívny materiál pre chovateľov hydiny

Vyvesené od: 
27.01.2017
do: 
03.02.2017

Nariadenie

Vyvesené od: 
13.01.2017
do: 
31.01.2017

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu r.2017

Vyvesené od: 
05.01.2017
do: 
31.12.2017

VÝZVA

Vyvesené od: 
21.12.2016
do: 
02.01.2017

Vianočný pozdrav

Vyvesené od: 
16.12.2016
do: 
31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Vyvesené od: 
08.12.2016
do: 
23.12.2016

Verejná vyhláška- zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vyvesené od: 
06.12.2016
do: 
14.12.2016

Stránky