Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

72.výročie SNP

Vyvesené od: 
23.08.2016
do: 
29.08.2016

PD Kapušany- Nájomné za prenájom pôdy

Vyvesené od: 
11.08.2016
do: 
30.11.2016

Seniori,pozor

Vyvesené od: 
05.08.2016
do: 
20.08.2016

Upozornenie na nečestných predajcov elektriny

Vyvesené od: 
20.07.2016
do: 
31.08.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Vyvesené od: 
20.07.2016
do: 
01.08.2016

Výzva

Vyvesené od: 
15.07.2016
do: 
30.09.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené od: 
01.07.2016
do: 
27.07.2016

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda

Vyvesené od: 
30.06.2016
do: 
08.07.2016

Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s KO ........

Vyvesené od: 
02.06.2016
do: 
17.06.2016

PRO Chmeľov - rozhodnutie

Vyvesené od: 
31.05.2016
do: 
06.06.2016

Stránky