Zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení pobytu -Miroslav Horváth

Vyvesené od: 
27.03.2018
do: 
11.04.2018

Oznámenie o zrušení pobytu -František Horváth

Vyvesené od: 
27.03.2018
do: 
11.04.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené od: 
15.02.2018
do: 
02.03.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Gurovič

Vyvesené od: 
03.01.2018
do: 
18.01.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené od: 
06.09.2017
do: 
21.09.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p.Miroslav Vojtek

Vyvesené od: 
08.10.2013
do: 
28.10.2013

Testovacia položka úradnej tabule 4

Vyvesené od: 
13.02.2013
do: 
19.02.2013