Územné plánovanie

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán obce Lipníky"

Vyvesené od: 
16.09.2019
do: 
01.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky ÚPN O Čelovce"

Vyvesené od: 
10.09.2018
do: 
25.09.2018

Územný plán PSK- zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Vyvesené od: 
24.10.2016
do: 
15.11.2016