Výberové konania a zamestnanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania -učiteľka MŠ

Vyvesené od: 
25.06.2019
do: 
22.07.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania-riaditeľka MŠ

Vyvesené od: 
25.06.2019
do: 
22.07.2019

Oznam o vyhlásení výberového konania -TSP

Vyvesené od: 
04.05.2018
do: 
21.05.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania- TSP+TP

Vyvesené od: 
22.03.2018
do: 
09.04.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania-TSP,TP

Vyvesené od: 
09.02.2018
do: 
23.02.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Vyvesené od: 
07.02.2018
do: 
01.03.2018