Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na soc. služby

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Obec Chmeľov
Cena: 
1 200.00€
Číslo dokladu: 
8/2019