Dodatok č 2 k Zmluve o dielo 1/2013

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
DAG SLOVAKIA as Prešov
Cena: 
272 751.36€
Číslo dokladu: 
00012014