Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Natur-Pack,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
4/2019