Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
02/2019
Prílohy: