Dodatok č.1 k Zmluveč.2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
ŠK Chmeľov
Cena: 
3 500.00€
Číslo dokladu: 
0383
Prílohy: