Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Sovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28817 62 Bratislaval
Cena: 
15.90€
Číslo dokladu: 
27/2019