Dohoda o udržiavaní cintorína

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Židovská náboženská obec v Prešove
Cena: 
300.00€
Číslo dokladu: 
010