Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
DAG Slovakia a.s., Volgogradská 9, Prešov
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
023