Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 151 28.04.2019 ADAM Bodnar PLN
Faktúra Fa č. 150 28.04.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 149 28.04.2019 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 148 28.04.2019 DELWAY, s.r.o. kežmarok
Faktúra Fa č. 148 28.04.2019 DELWAY, s.r.o. kežmarok
Faktúra Fa č. 147 28.04.2019 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 146 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 145 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 143 28.04.2019 O2 Bratislava
Faktúra Fa č. 142 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 141 28.04.2019 SMART ENERGO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 140 28.04.2019 SMART ENERGO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 139 28.04.2019 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 138 28.04.2019 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 137 28.04.2019 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 136 28.04.2019 BEAM servis Michalovce
Faktúra Fa č. 135 28.04.2019 INTERPROFIS, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 134 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na soc. služby 8/2019 23.04.2019 Obec Chmeľov
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 7/2019 08.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava
Faktúra Fa č. 133 08.04.2019 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov

Stránky