Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Fa0099 99 11.05.2011 Auron Lubotice
Fa0100 100 12.05.2011 T-Mobile
Fa0101 101 12.05.2011 SPP
Fa0102 102 12.05.2011 Miroslav Keresteš Chmeľov
Fa0103 103 12.05.2011 Inžinierske stavby Košice, a.s.
Fa0104 104 12.05.2011 VSE
Fa0105 105 12.05.2011 VSE
Fa0106 106 12.05.2011 VSE
Fa0107 107 12.05.2011 Fura s.r.o.
Fa0108 108 12.05.2011 Fura s.r.o.
Fa0109 109 12.05.2011 Ekoservis Slovensko s.r.o
Fa0110 110 12.05.2011 Ing. Karol Fábry
Fa0111 111 12.05.2011 VSE
Fa0112 112 12.05.2011 Ekoservis Slovensko s.r.o
Fa0113 113 12.05.2011 T-Com
Fa0115 115 12.05.2011 Helena Kerestešova Chmeľov
Fa0116 116 12.05.2011 Versity Prešov
Urazové poistenie sčítacích komisárov 5190001952 13.05.2011 Komunalna poisťovňa
Dodatok 2/2011 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl. s odpadmi 2/2011 16.05.2011 Fura s.r.o.
DOHODA O UDRŽIAVANI CINTORINA 279/2011 19.05.2011 Obec Chmeľov
Zmluva 3/2011 07.06.2011 Ing. Marian Pekarovič
Fa 0124 0124 02.07.2011 Fura sro
Poistna zmluva 7000034038 28.07.2011 Komunalna poisťovňa
ZoD -obnova OcU MI 01/2011 30.08.2011 Ing.arch. Jan Mihalov
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č./291210 zo 29.12.2011 0109 21.09.2011 Numeral,spol.s r.o

Stránky