Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 163 02.05.2019 Ing. Ján Horovský, Prešov
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 9/2019 30.04.2019 Euro in 99, Prakovce 295, 055 62
Mandátna zmluva 08/2019 29.04.2019 INTERPROFIS,s.r.o. ,Tkáčska 3, 080 01 Prešov
Faktúra Fa č. 161 28.04.2019 NR Company Diaková
Faktúra Fa č. 161 28.04.2019 NR Company Diaková
Faktúra Fa č. 160 28.04.2019 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 159 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 158 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 157 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 156 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 155 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 155 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 153 28.04.2019 AURON A. Švec Ľubotice
Faktúra Fa č. 152 28.04.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 151 28.04.2019 ADAM Bodnar PLN
Faktúra Fa č. 150 28.04.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 149 28.04.2019 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 148 28.04.2019 DELWAY, s.r.o. kežmarok
Faktúra Fa č. 148 28.04.2019 DELWAY, s.r.o. kežmarok
Faktúra Fa č. 147 28.04.2019 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 146 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 145 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144 28.04.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce

Stránky