Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Poistná zmluva č 1744875 - dodatok č.2 0427 23.05.2014 Union poisťovňa Bratislava
Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie .... 0426 23.05.2014 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Chmeľov
Zmluva č.5/2014 o poskytnutí dotácie .... 0424 21.05.2014 Gréckokatolícka cirkev ,filiálka Chmeľov
Zmluva č,2/2014 o poskytnutí dotácie .... 0421 20.05.2014 Klub dôchodcov Chmeľov
Zmluva č.3/2014 o poskytnutí dotácie .... 0422 20.05.2014 Športový klub Chmeľov
Zmluva o dielo 1/2014 12014 05.03.2014 Ing. Gulová Renáta Svidník
Fa 33140104 0409 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Fa 3130237 0410 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Dodatok č 2 k Zmluve o dielo 1/2013 00012014 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Zmluva o poskytovaní právnych služieb + plnomocenstvo 0012014 24.02.2014 doc.JUDr.Jozef Sotolař, PhD. Košice
Zmluva o najme nebytových priestorov ... 0386 16.01.2014 Slovak Telekom,a.s. Bratislava
DODATOK Č.1 k Zmluve o dielo č.1/2013 0001 08.01.2014 DAG SLOVAKIA,a.s.Prešov
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 2014 08.01.2014 Slovenská sporiteľňa,as Bratislava
Zmluva o úvere č.335/AUOC/13 335/AUOC/13 08.01.2014 Slovenská sporiteľňa,as Bratislava
Fa 3130212 3130212 04.01.2014 DAG Slovakia,a.s. Prešov
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.1/2013 1/2013 23.12.2013 Obec Chmelov
Dodatok č.1 k Zmluveč.2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 0383 23.12.2013 ŠK Chmeľov
Zmluvy o odovzdaní a prevzatí ... 0380 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa , a.s. Bratislava
Zmluva o účte Komunal 0379 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava
Zmluva o účte Komunal 0378 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava
Fa 0375 0375 17.12.2013 Miroslav Koločik Pušovce
Fa 0374 0374 17.12.2013 Natural Tulčik
Fa 0373 0373 17.12.2013 HERACO Raslavice
Fa 0372 0372 17.12.2013 C.M.R. Slovakia Prešov -Lubotice
Dohoda o ukončení nájmu /zdravotníckeho zariadenia- ambulancie všeobecného lekára/ 0370 10.12.2013 SIM MED, s.r.o.Švábska 31/A Prešov -MUDr.Ivan Struk

Stránky