Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 97 07.03.2019 GP-3, s.r.o. Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019 5/2019 06.03.2019 Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 4/2019 06.03.2019 Natur-Pack,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Kúpna zmluva 3/2019 04.03.2019 JS Agrotechnika, Ing. Slávko Jurko, Medzany 156
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 02/2019 04.03.2019 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Faktúra Fa č. 96 25.02.2019 IFOSOFT s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 95 25.02.2019 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 94 25.02.2019 Centrum polygrafických služieb Blava
Faktúra Fa č. 93 25.02.2019 ELBO-M. Botko
Faktúra Fa č. 92 25.02.2019 ELBO-M. Botko
Faktúra Fa č. 91 25.02.2019 Gaskomplet FK Prešov
Faktúra Fa č. 90 25.02.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 89 25.02.2019 B2B Partner Bratislava
Faktúra Fa č. 88 25.02.2019 IFOSOFT s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 87 25.02.2019 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 86 25.02.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 85 25.02.2019 VSE Košice
Faktúra Fa č. 84 25.02.2019 VSE Košice
Faktúra Fa č. 83 25.02.2019 SATICH Košice
Faktúra Fa č. 82 25.02.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 81 25.02.2019 PD Kapušany
Faktúra Fa č. 80 25.02.2019 VSE Košice
Faktúra Fa č. 79 25.02.2019 VSE Košice
Faktúra Fa č. 78 25.02.2019 VSE Košice
Faktúra Fa č. 41 25.02.2019 ALIANZ SP

Stránky