Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č.13 03.02.2016 IMPROVE Košice
Faktúra Fa č. 12 03.02.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č.11 03.02.2016 T-COM
Faktúra Fa č. 10 03.02.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 9 03.02.2016 RTVS Bratislava
Faktúra Fa č. 8 03.02.2016 RVC Prešob
Faktúra Fa č. 7 03.02.2016 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č.6 03.02.2016 CBS s.r.o. Kynceľová
Faktúra 5/2016 03.02.2016 VSE Košice - záloha
Faktúra 4/2016 03.02.2016 SADEX Prešov
Faktúra 3/2016 03.02.2016 Agentúra RR Prešov
Fatúra 2/2016 03.02.2016 PKF Nitra
Faktúra 1/2016 03.02.2016 ZMOS
Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM zlp-2016-0258 29.01.2016 DEUS,Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb 017 29.12.2015 Octigon,a.s., Bratislava
Mandátna zmluva 016 29.12.2015 Tender&Development,s.r.o.,Bratislava
Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluve 015 29.12.2015 INTERPROFIS,s.r.o., Prešov
Rámcová mandátna zmluva 014 29.12.2015 INTERPROFIS,s.r.o., Prešpv
Dohoda 15/37/012/296 22.12.2015 UPSVaR Prešov
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 013 30.11.2015 NATUR-PACK,a.s.
Zmluva na poskytnutie služby 012 30.11.2015 MUDr. Jana Janovská
Zmluva o poskytnutí služieb 011 30.11.2015 Mgr. Jana Kosťová
Poistka č. 511084582 10 26.10.2015 Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Zmluva o dodávke plynu 6300224540 22.09.2015 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Poistná zmluva č. 17 11130 4 08.09.2015 Union poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Stránky