Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 159 28.04.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 160 28.04.2019 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 161 28.04.2019 NR Company Diaková
Faktúra Fa č. 161 28.04.2019 NR Company Diaková
Mandátna zmluva 08/2019 29.04.2019 INTERPROFIS,s.r.o. ,Tkáčska 3, 080 01 Prešov
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 9/2019 30.04.2019 Euro in 99, Prakovce 295, 055 62
Faktúra Fa č. 163 02.05.2019 Ing. Ján Horovský, Prešov
Faktúra Fa č. 164 02.05.2019 Štúdio architektúry, Ing,´Peter Biroš, Okružná
Faktúra Fa č. 165 02.05.2019 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 166 02.05.2019 SATICH Košice
Faktúra Fa č. 167 02.05.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 168 02.05.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 169 02.05.2019 ReTrash, s.r.o. Kremnica
Faktúra Fa č. 170 02.05.2019 MOAD, s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 171 02.05.2019 Jozef Pohlod, Bystré
Faktúra Fa č. 162 09.05.2019 MASLEN s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 172 09.05.2019 INTERPROFIS Okružná
Faktúra Fa č. 173 09.05.2019 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 174 09.05.2019 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 175 09.05.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 176 09.05.2019 K-servis-MK Kapušany
Mandátna zmluva 10/2019 14.05.2019 Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov
Faktúra Fa č. 177 14.05.2019 Jozef Žarnay, Chmeľov
Faktúra Fa č. 178 14.05.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 179 14.05.2019 VSE a.s. Košice

Stránky