Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie 1/2015 03.08.2015 Obec Chmeľov
Dohoda o udržiavaní cintorína 010 28.07.2015 Židovská náboženská obec v Prešove
Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie 2/2015 22.07.2015 Obec Chmeľov
Zmluva č. 4-2015 4/2015 13.07.2015 Obec Chmeľov
Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie.... 3/2015 13.07.2015 Obec Chmeľov
Dohoda o nájme 009 13.07.2015 DOPRASTAV, a.s.
Zmluva o spolupráci č. SÚC PSK 008 16.06.2015 Správa a údržba ciest PSK
Kúpno-predajná rámcová zmluva 007 04.06.2015 J&b Unique, s.r.o.
Nájomná zmluva 006 03.06.2015 Hviezda Humanita, občianske združenie
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 005 03.06.2015 Ing. Jarmila Stopková
Rámcová zmluva 004 25.05.2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Zmluva o poskytovaní služieb 003 25.05.2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 002 29.04.2015 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 01 29.04.2015 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Nájomná zmluva 0 28.04.2015 ILB,s.r.o. Poliklinika Giraltovce
Fa 29/14 29/14 01.04.2015 Ing. Ivan Bača, BACAPROJEKT,s.r.o., Jánošíkova č. 26, 080 01 Prešov
Fa 2014077 2014077 01.04.2015 Ján Verčimák - Zemasfalt
Dohoda č.2/2014 ... . 2 17.10.2014 CVČ Prešov
Dohoda č 1/2014 ... 0007 10.10.2014 CVČ Kračunovce
Mandátna zmluva 0452 24.09.2014 Ing.Martin Muranský -P.R.O.S. Veľký Šariš
Poistná zmluva čislo: 1711130 Dodatok č.3 0451 24.09.2014 Union .a.s.,Bratislava
Zmluva o pripojení ... 0001 12.09.2014 SPP Bratislava
Zmluva o dielo 012014 22.07.2014 Ing.Arch. Ján Mihalov
Zmluva o dielo 022014 22.07.2014 Ing.Arch.Ján Mihalov Prešov
Zmluva odielo 0001 22.07.2014 MJM Group s.r.o. Kurov

Stránky