Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Fa0251/2011 146 29.12.2011 Inžinierske stavby, a.s. Košice
Fa0179 0145 29.12.2011 Arde .sro Bardejov
Fa 0143 0143 29.12.2011 MJM Group sro Kružlov
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb 0143 28.12.2011 M.A. Company s.r.o Kurov 85
Zmluva o poskytovani auditorských služieb..... 1 14.12.2011 Ing.Vladimír Andraščík
Zmluva o poskytnutí služieb 0123 08.11.2011 M.A. Company s.r.o.
Zmluva o dielo 021111 0122 04.11.2011 GMT projekt,spol.s r.o.
Mandátna zmluva 3910-2011 0121 04.11.2011 Ing. Karol Fábry
Fura sro Fa 0116 02.11.2011 Fura sro
Ing.arch. Jan Mihalov 0117 02.11.2011 Ing.arch. Jan Mihalov
Zmluva o budúcej dodavatelsko - odberatelskej zmluve 00118 02.11.2011 FURA sro
Zmluva o dielo 100 23.10.2011 MJM Group s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č./291210 zo 29.12.2011 0109 21.09.2011 Numeral,spol.s r.o
ZoD -obnova OcU MI 01/2011 30.08.2011 Ing.arch. Jan Mihalov
Poistna zmluva 7000034038 28.07.2011 Komunalna poisťovňa
Fa 0124 0124 02.07.2011 Fura sro
Zmluva 3/2011 07.06.2011 Ing. Marian Pekarovič
DOHODA O UDRŽIAVANI CINTORINA 279/2011 19.05.2011 Obec Chmeľov
Dodatok 2/2011 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl. s odpadmi 2/2011 16.05.2011 Fura s.r.o.
Urazové poistenie sčítacích komisárov 5190001952 13.05.2011 Komunalna poisťovňa
Fa0116 116 12.05.2011 Versity Prešov
Fa0115 115 12.05.2011 Helena Kerestešova Chmeľov
Fa0113 113 12.05.2011 T-Com
Fa0112 112 12.05.2011 Ekoservis Slovensko s.r.o
Fa0111 111 12.05.2011 VSE

Stránky