Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 109 14.03.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 108 14.03.2019 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 107 14.03.2019 O2 Blava
Faktúra Fa č. 106 14.03.2019 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 105 14.03.2019 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 104 14.03.2019 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 103 07.03.2019 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 102 07.03.2019 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 101 07.03.2019 Register združ. miest a obcí Prešov
Faktúra Fa č. 100 07.03.2019 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 99 07.03.2019 Jozef Cihý, Prešov
Faktúra Fa č. 98 07.03.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 97 07.03.2019 GP-3, s.r.o. Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019 5/2019 06.03.2019 Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 4/2019 06.03.2019 Natur-Pack,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Kúpna zmluva 3/2019 04.03.2019 JS Agrotechnika, Ing. Slávko Jurko, Medzany 156
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 02/2019 04.03.2019 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Faktúra Fa č. 96 25.02.2019 IFOSOFT s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 95 25.02.2019 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 94 25.02.2019 Centrum polygrafických služieb Blava
Faktúra Fa č. 93 25.02.2019 ELBO-M. Botko
Faktúra Fa č. 92 25.02.2019 ELBO-M. Botko
Faktúra Fa č. 91 25.02.2019 Gaskomplet FK Prešov
Faktúra Fa č. 90 25.02.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 89 25.02.2019 B2B Partner Bratislava

Stránky