Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Dohoda 15/37/012/296 22.12.2015 UPSVaR Prešov
Rámcová mandátna zmluva 014 29.12.2015 INTERPROFIS,s.r.o., Prešpv
Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluve 015 29.12.2015 INTERPROFIS,s.r.o., Prešov
Mandátna zmluva 016 29.12.2015 Tender&Development,s.r.o.,Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb 017 29.12.2015 Octigon,a.s., Bratislava
Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM zlp-2016-0258 29.01.2016 DEUS,Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Faktúra 1/2016 03.02.2016 ZMOS
Fatúra 2/2016 03.02.2016 PKF Nitra
Faktúra 3/2016 03.02.2016 Agentúra RR Prešov
Faktúra 4/2016 03.02.2016 SADEX Prešov
Faktúra 5/2016 03.02.2016 VSE Košice - záloha
Faktúra Fa č.6 03.02.2016 CBS s.r.o. Kynceľová
Faktúra Fa č. 7 03.02.2016 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 8 03.02.2016 RVC Prešob
Faktúra Fa č. 9 03.02.2016 RTVS Bratislava
Faktúra Fa č. 10 03.02.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č.11 03.02.2016 T-COM
Faktúra Fa č. 12 03.02.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č.13 03.02.2016 IMPROVE Košice
Faktúra Fa č.14 03.02.2016 DOXX Žilina
Faktúra Fa č.15 03.02.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fač.16 03.02.2016 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 17 03.02.2016 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 18 03.02.2016 O2
Faktúra Fa č. 19 03.02.2016 SPP

Stránky