Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 177 20.05.2016 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 178 20.05.2016 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 179 20.05.2016 VSE Košice
Faktúra Fa č. 180 20.05.2016 VSE Košice
Faktúra Fa č. 181 20.05.2016 VSE Košice
Faktúra Fa č. 182 20.05.2016 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 183 20.05.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 184 20.05.2016 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 185 20.05.2016 Regionálny úrad ver. zdr. Prešov
Faktúra Fa č. 186 20.05.2016 Štempeľ Miroslav, Lada
Objednávka programu Biznis 4/2016 24.05.2016 Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 026 24.05.2016 DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluva o reklame 027 27.05.2016 Profesionálny register, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava
Mandátna zmluva 028 01.06.2016 Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska7429/2, 080 01 Prešov
Faktúra Fa č. 187 07.06.2016 MP kanal servise Prešov
Faktúra Fa č. 188 07.06.2016 Krajské športové centrum Prešov
Faktúra Fa č. 189 07.06.2016 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 190 07.06.2016 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 191 07.06.2016 Profes. register
Faktúra Fa č. 192 07.06.2016 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 193 07.06.2016 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 194 07.06.2016 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 195 07.06.2016 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 196 07.06.2016 SPP Bratislava
Faktúra Fa č. 197 07.06.2016 Fúra s.r.o. Rozhanovce

Stránky