Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
ZoD č.1/2013 Obnova obecného úradu 12013 28.08.2013 DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov
Zmluva č.4/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ... 0328 05.09.2013 Obec Chmeľov
Zmluva č5/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ... 0330 05.09.2013 Obec Chmeľov
Mandantná zmluva stavebný dozor 26082013 09.09.2013 Ing.Martin Muranský-P.R.O.S
Zmluva č.2/2013 20062013 10.09.2013 Obec Chmeľov
Zmluva č.3/2013 10092013 10.09.2013 Obec Chmeľov
Fa 0341 17.09.2013 Arde sro Bardejov
Fa 0342 17.09.2013 Arde sro Bardejov
Fa 0343 19.09.2013 ARDE sro Bardejov
Poistná zmluva číslo:1711130 Dodatok č.2 17111302 08.10.2013 Union poisťovňa a.s. Bratislava
Dohoda č 2/2013 o posklytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí ... 0004 09.10.2013 Obec Chmeľov
KÚPNA ZMLUVA n 479 2013 15.10.2013 Ján Hrivňak a Viera Hrivňáková, Ján Bačišin a Mária Bačišinová,Anna Tkačová,Rastislav Mariňák a Jozefína Mariňáková,Alžbeta Lukáčová,Eva Beňová , Chmeľov 160
Dodatok č.1 1 02.12.2013 CVČ pri Zš Kračunovce
Dohoda o ukončení nájmu /zdravotníckeho zariadenia- ambulancie všeobecného lekára/ 0370 10.12.2013 SIM MED, s.r.o.Švábska 31/A Prešov -MUDr.Ivan Struk
Fa 0372 0372 17.12.2013 C.M.R. Slovakia Prešov -Lubotice
Fa 0373 0373 17.12.2013 HERACO Raslavice
Fa 0374 0374 17.12.2013 Natural Tulčik
Fa 0375 0375 17.12.2013 Miroslav Koločik Pušovce
Zmluva o účte Komunal 0378 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava
Zmluva o účte Komunal 0379 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa,a.s. Bratislava
Zmluvy o odovzdaní a prevzatí ... 0380 19.12.2013 Slovenská sporiteľňa , a.s. Bratislava
Dodatok č.1 k Zmluveč.2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 0383 23.12.2013 ŠK Chmeľov
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.1/2013 1/2013 23.12.2013 Obec Chmelov
Fa 3130212 3130212 04.01.2014 DAG Slovakia,a.s. Prešov
Zmluva o úvere č.335/AUOC/13 335/AUOC/13 08.01.2014 Slovenská sporiteľňa,as Bratislava

Stránky