Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 276 16.07.2019 MIRAD s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 277 16.07.2019 O2 Blava
Faktúra Fa č. 278 16.07.2019 PETIT PRESS, Bratislava
Faktúra Fa č. 279 16.07.2019 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 280 16.07.2019 Molnár Jaroslav, Chmeľov
Faktúra Fa č. 281 16.07.2019 ESET Bratislava
Faktúra Fa č. 282 16.07.2019 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 283 02.08.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 284 02.08.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 285 02.08.2019 VSE Košice
Zmluva o dielo CMR 15/2019 07.08.2019 CMR SLOVAKIA s.r.o. Ľubotice
Zmluva o poskytovaní služieb MOPS 16/2019 07.08.2019 Marianna Dvorjaková, Čierne n/T
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 17/2019 12.08.2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Faktúra Fa č. 286 12.08.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 287 12.08.2019 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 288 12.08.2019 INTERPROFIS, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 289 12.08.2019 Jozef Cihý, Prešov
Faktúra Fa č. 291 12.08.2019 PALISHEEN, s.r.o. Giraltovce
Faktúra Fa č. 292 12.08.2019 MP kanal service, Prešov
Faktúra Fa č. 293 12.08.2019 MJM Group s.r.o. Kurov
Faktúra Fa č. 294 12.08.2019 CMR SLOVAKIA s.r.o. Ľubotice
Faktúra Fa č. 295 12.08.2019 Rudolf Taiš, Prešov
Faktúra Fa č. 296 12.08.2019 ZePe s.r.o. Chmeľov
Faktúra Fa č. 297 12.08.2019 AURON A. Švec Ľubotice
Faktúra Fa č. 298 12.08.2019 Zuzana Konkoľová, Zlatá Baňa

Stránky