Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Dohoda č 1/2014 ... 0007 10.10.2014 CVČ Kračunovce
Dohoda č.2/2014 ... . 2 17.10.2014 CVČ Prešov
Fa 2014077 2014077 01.04.2015 Ján Verčimák - Zemasfalt
Fa 29/14 29/14 01.04.2015 Ing. Ivan Bača, BACAPROJEKT,s.r.o., Jánošíkova č. 26, 080 01 Prešov
Nájomná zmluva 0 28.04.2015 ILB,s.r.o. Poliklinika Giraltovce
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 01 29.04.2015 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 002 29.04.2015 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Zmluva o poskytovaní služieb 003 25.05.2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Rámcová zmluva 004 25.05.2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 005 03.06.2015 Ing. Jarmila Stopková
Nájomná zmluva 006 03.06.2015 Hviezda Humanita, občianske združenie
Kúpno-predajná rámcová zmluva 007 04.06.2015 J&b Unique, s.r.o.
Zmluva o spolupráci č. SÚC PSK 008 16.06.2015 Správa a údržba ciest PSK
Dohoda o nájme 009 13.07.2015 DOPRASTAV, a.s.
Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie.... 3/2015 13.07.2015 Obec Chmeľov
Zmluva č. 4-2015 4/2015 13.07.2015 Obec Chmeľov
Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie 2/2015 22.07.2015 Obec Chmeľov
Dohoda o udržiavaní cintorína 010 28.07.2015 Židovská náboženská obec v Prešove
Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie 1/2015 03.08.2015 Obec Chmeľov
Poistná zmluva č. 17 11130 4 08.09.2015 Union poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Zmluva o dodávke plynu 6300224540 22.09.2015 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Poistka č. 511084582 10 26.10.2015 Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Zmluva o poskytnutí služieb 011 30.11.2015 Mgr. Jana Kosťová
Zmluva na poskytnutie služby 012 30.11.2015 MUDr. Jana Janovská
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 013 30.11.2015 NATUR-PACK,a.s.

Stránky