Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 415 30.10.2019 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 414 30.10.2019 Inštal Centrum s.r.o. Kračúnovce
Faktúra Fa č. 413 30.10.2019 Ján Horovský, Prešov
Faktúra Fa č. 412 30.10.2019 Ján Horský, Prešov
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2019 29.10.2019 Sovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28817 62 Bratislaval
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2019 29.10.2019 Sovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28817 62 Bratislaval
Zmluva o poskytnutí služieb 25/2019 28.10.2019 ADIN, s.r.o. Prešov
Zmluva o spoluprác NP Prim 24/2019 28.10.2019 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva o spolupráci NP TSP a TP II. 23/2019 25.10.2019 MV SR , Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22/2019 10.10.2019 Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19,080 06 Ľubotice
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 21/2019 10.10.2019 Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19,080 06 Ľubotice
Faktúra Fa č. 411 06.10.2019 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 410 06.10.2019 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 409 06.10.2019 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 408 06.10.2019 BeeM servis s.r.o. Michalovce
Faktúra Fa č. 407 06.10.2019 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 406 06.10.2019 IMPROVE Košice
Faktúra Fa č. 405 06.10.2019 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 404 06.10.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 403 06.10.2019 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 402 06.10.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 401 06.10.2019 INTERPROFIS, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 400 06.10.2019 MAPA SLOVAKIA Bratislava
Faktúra Fa č. 399 06.10.2019 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 398 06.10.2019 AGROMIX Sedliská

Stránky