Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Prílohy