VZN č 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ...