Zmluva č.1/2016

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
MP KANAL service,s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Cena: 
10.00€
Číslo dokladu: 
012