Zmluva o poskytnutí dotácie

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava
Cena: 
10 000.00€
Číslo dokladu: 
33/2019