Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava
Číslo dokladu: 
7/2019