Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov
Cena: 
500.00€
Číslo dokladu: 
5/2019