Zmluva o poskytovaní právnych služieb + plnomocenstvo

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
doc.JUDr.Jozef Sotolař, PhD. Košice
Číslo dokladu: 
0012014